Klas Bergström 
Kommunfullmäktiges ordförande 2018-2020
Knivsta är en av Sverige bästa kommuner att bo i med goda pendlingsmöjligheter, låg brottslighet, nära till naturen och goda fritidsmöjligheter. När tågen inte går i tid eller människor inte får plats minskar attraktiviteten med att bo i Knivsta. Vi är Sveriges snabbast växande kommun och därför är det viktigt att pendlingsmöjligheterna förbättras.
Alla i Knivsta känner sig inte trygga. Det behövs fler poliser som arbetar för ett tryggt samhälle. Det kommer att dröja innan det kan bli verklighet. Vi i civilsamhället kan bidra till tryggheten genom nattvandring, grannsamverkan och genom att rapportera observationer till rättsväsendet. Kommunen kan bidra genom trygghetsskapande åtgärder som bättre belysning och kameraövervakning. Tyvärr förhindrar dagens lagstiftning i många fall kommunerna från att sätta upp kameror. Det behöver vi ändra på.
Jag tror på människans möjligheter och min vilja att vara med och påverka så det samhälle vi lever i utgör grunden för min politiska ambition. Jag tror på frihet. På varje människas rätt till friheten att själv forma sitt liv. Mitt uppdrag som politiker är att skapa de bästa förutsättningarna för människor att göra just det. Därför är valfrihet ett ledord för mig – beslut som rör människors vardag ska i större utsträckning tas kring köksbord än kring sammanträdesbord.

Privata krafter är viktiga för att utveckla ett blomstrande näringsliv såväl på landsbygden som i tätorten.

Knivsta ska uppmuntra och tillvara ta människors talanger där vi med sunda värderingar skapar lika möjligheter för alla att påverka sin vardag.

Våra viktigaste frågor för Knivsta är:

✅ Trygghet

✅ Företagande

✅ Skolutveckling

✅ Stadsbyggnad

….och naturligtvis fortsatt god ekonomisk hushållning

#MKnivsta

Snabbfakta om Klas

Bor: Knivsta

Familj: fru och två barn.

Telefon mobil: 0705 – 27 53 43
E-post: klas.bergstrom@moderaterna.se

Nuvarande kommunala uppdrag:
Ordförande Kommunfullmäktige
Ledamot Kommunstyrelsen

Övriga politiska uppdrag:
Gruppledare Moderaterna

Klas på Facebook – https://www.facebook.com/klasb1