Dialog, delaktighet och engagemang i centrum då M bygger nytt lag

Efter valet bildades fempartimajoriteten i Knivsta kommun. Anledningen var enkel. För Knivstas framtid behövs en stabil majoritet som kan ta ansvar. Med den blocköverskridande majoriteten finns nu förutsättningarna för att utveckla Knivsta på ett smart, hållbart och tryggt sätt.

Dialog och delaktighet är viktiga frågor för majoriteten och Moderaterna. Vi har därför i fempartimajoriteten tillsammans tagit initiativ till ett Medborgarråd för att få fler att engagera sig i, och ge synpunkter om, viktiga frågor för Knivsta.

Men det räcker inte för oss.

Vi ska vidga perspektiven även inom Moderaterna och har därför inlett en förändringsresa för ett starkare Moderaterna i Knivsta.

En första åtgärd är ett breddat ledarskap och fokus på ett ökat engagemang. Nu ansvarar fullmäktigegruppen för de politiska beslut som fattas i det dagliga kommunala arbetet. Partiföreningen tar i sin tur ett större ansvar för det långsiktiga arbetet bortom mandatperioden.

Viktiga frågor för oss under de kommande åren är tryggheten i Knivsta samt gestaltningen av nyproduktion som behöver få ett särskilt fokus. Knivsta är en mycket attraktiv kommun och kommer att fortsätta vara så under lång tid framöver. Knivsta växer. Och Knivsta ska växa – smart, tryggt och hållbart.

Vi har mycket arbete framför oss men med ett breddat ledarskap och ett ökat engagemang inom partiet kommer vi att kunna fortsätta ta ansvar för ett tryggt och hållbart Knivsta även efter 2022.

Vi hoppas att du vill vara med på resan.

Klas Bergström, gruppledare, tillsammans med Thor Övrelid, ordförande Knivsta Moderater, Ann-Charlotte Fransson, Vice ordförande Knivsta Moderater, Matilda Hübinette MQ, Ellie Uggla, MUF Knivsta