FemPartiMajoriteten tar ansvar för Knivsta under mandatperioden

En kombination av händelser och förändringar i samhället gör att Knivsta kommun står inför en mandatperiod med mycket stora utmaningar. Ekonomin är satt under hård press bland annat beroende på stora förändringar i befolkningsstruktur, nya redovisningsregler och stora investeringar i verksamhetslokaler.

Samhället och dess invånare ställer allt högre krav på leverans av välfärdstjänster samtidigt som svårigheter att rekrytera gör det ännu svårare att ens leverera på en tidigare nivå. Inflyttningen till Knivsta ökar behovet av, och trycket på, god välfärd men kommer att behöva genomföras med mindre resurser.

Knivsta som hållbarhetskommun måste aktivt ta sig an de globala och nationella utmaningar som bland annat påverkar vår miljö och klimatet.

En förändrad politisk situation har lett till svårigheter att på ett enkelt sätt samla en majoritet för genomförande av en utmanande mandatperiod.

Fem partier från båda sidor av det politiska fältet har, efter veckor av försök att hitta andra majoritetskonstellationer, konstaterat att en blocköverskridande lösning och ett balanserat styre, är en väg för att komma runt de politiska låsningarna och samtidigt en möjlighet att samlas kring de stora utmaningarna. Tydligt är att också oppositionen bör beredas stora möjligheter att i samrådsanda delta och påverka den framtida politiken för att säkra långsiktighet och stabilitet.

De prioriterade huvudområden vi kommer att arbeta med är:

– Balans och ny ordning i ekonomin och arbetsmodeller för att säkra att långsiktigt kunna fortsätta leverera välfärdstjänster av god kvalitet.

– Ett förändringsarbete där organisation och arbetssätt ligger i fokus liksom att integrera målen från Agenda 2030 i kommunens arbete.

– Hållbarhet i alla tre aspekter prioriteras med målsättningar och utgångspunkt i Agenda 2030.

– Medborgardialog av olika slag för att öka Knivstabornas möjlighet att aktivt delta i samhällsbygget.

– Samhällsutvecklingen ligger fortsatt i fokus i Sveriges mest attraktiva region. Väljarnas syn på utveckling och åsiktsförklaring i valet är en naturlig ingrediens i detta. Breda anslag förutsätter breda politiska lösningar.

– Vi står bakom fyrspårsavtalet och den process, för att följa upp och planera samhällsutvecklingen, som finns beskriven. Utmaningen är stor och långsiktig och fodrar samverkan med olika parter, inklusive medborgarna i Knivsta. Initialt görs en konsekvensanalys av hur avtalet på lång sikt påverkar Knivsta kommun.

Gruppledare för FemPartiMajoriteten

Peter Evansson (S)
Klas Bergström (M)
Boo Östberg (C)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)