Så gör vi Knivsta till en bättre kommun

Vi är 844 dagar in i mandatperioden. Under den tiden har majoriteten lagt kraften på reformer med smarta och ekonomiska lösningar, automatisering, hållbarhet och framtiden. Vi har valt ett lugnt tonläge istället för ett uppskruvat. Nu sjösätter vi ytterligare ett coronapaket för att med tre miljoner stötta företag, föreningsliv och ungdomar. Det kan vi göra tack vare god ordning i ekonomin och det bästa resultatet sedan kommunen bildades. Från årsskiftet sänker vi som utlovat skatten med 60 öre. I UNT berättar vi idag vad vi har gjort och kommer att göra.

På UNT Debatt lördagen den 24 april.

Det har nu gått drygt två år sedan den pragmatiska majoriteten tog över ansvaret för kommunen, skriver företrädare för Knivstas styre.

I vår majoritet ingår partier som aldrig har suttit i majoritet och partier som alltid gjort det. Det som förenar oss är att vi känner ansvar för kommunens stabilitet och utveckling.
Vad har då hänt i kommunen? Tar man en promenad i Knivsta eller Alsike kan man se att det är en hel del. I den trivsamma småstaden växer verksamheter fram med caféer och butiker. Tyvärr kan vi ännu inte riktigt njuta av detta fullt ut eftersom en pandemi fortfarande håller samhället i sitt grepp. När vi kommer ut ur detta hoppas vi ändå att verksamheterna kan blomstra.

Listan på vad majoriteten hittills har genomfört är hundra punkter lång. Hela listan kommer publiceras på majoritetspartiernas hemsidor och/eller facebooksidor.

Några saker från den digra listan väljer vi att lyfta här. Vi börjar med ett ”Coronapaket”, ett stödpaket till företag och föreningsliv i Knivsta samt till fler sommarjobb till kommunens skolungdomar. Att det är möjligt beror på en stabiliserad ekonomi som 2020 levererade det bästa ekonomiska resultatet i kommunens historia. Prognosen för både 2021 och 2022 är också positiv. Det gör att vi även kan återställa skatten till 2018 års nivå genom skattesänkning 2022 med 60 öre.

Vi har utvecklat kommunens medborgardialog bland annat med en medborgarpanel som redan har givit mycket input för det fortsatta arbetet med kommunens utveckling. I sommar planerar vi att utöka medborgardialogen ytterligare kring Stadsutvecklingsstrategi – 2035 där vi fokuserar på de två nya hållbara stadsdelarna i Knivsta och Alsike intill nuvarande och framtida stationslägen.

Hållbarhet är i ständigt i fokus. Vi arbetar med styrning och ledning enlighet Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål i kommunens verksamheter. Vi är medlemmar i Glokala Sverige som samlar kommuner och regioner i hela landet i deras hållbarhetsarbete.

Knivsta rankas som en av landets tryggaste kommuner att bo i. Vi har antagit ett trygghetspaket för att ytterligare öka tryggheten i vår kommun, bl.a. i samarbete med Polisen.

Ett förändringsarbete med inriktning på att arbeta smartare och enklare pågår och beräknas under mandatperioden ha minskats kommunens kostnader med cirka 100 mkr. Vi har bland annat välkomnat Herbert till kommunen. Herbert är en robot som arbetar dygnet runt veckans alla dagar i olika processer. Han har även fått en ny kollega Kim som ni träffar om ni går in på vår hemsida och vill ”chatta”.

Vi fem partier fortsätter utveckla Knivsta enlighet med fyrspårsprogrammet och den arkitekturpolicy och det gestaltningsprogram som kommunen tagit fram med riktlinjer för hur vi vill att den trivsamma småstaden ska utvecklas. Två nya naturreservat, i Ängbyskogen och Kölängen, är också på väg fram för beslut inom kort.

Socialnämnden har nu en ekonomi i balans för första gången på många år och har gjort en översyn av riktlinjerna för biståndsbedömningar. Nämnden har även beslutat införa tillitsbaserad styrning inom hemtjänsten och ökat kvaliteten, inom Råd och stöd, genom att minska antalet konsulter till förmån för egna medarbetare.

I skolan genomförs successivt att varje elev ska ha en dator eller läsplatta under sin skoltid. Inom förskoleverksamheten finns länets nöjdaste föräldrar i Knivsta kommun.

Listan är mycket längre än så. Men sammanfattningsvis har vi lagt stort fokus på att utveckla och förbättra kommunen och ägnat mindre tid åt destruktiv polemik. Vårt majoritetsarbete är inriktat på praktiska resultat för kommunens bästa och är öppna för samtal och samverkan med alla partier som vill lägga energin på utveckling istället för polemik.
I så fall kan Knivsta kommun bli undantaget i en värld där tonläget ständigt skruvas upp allt mer.

För Fempartimajoriteten
Klas Bergström, gruppledare (M)
Boo Östberg, gruppledare (C)
Claes Litsner, gruppledare (S)
Kerstin Umegård, gruppledare (MP)
Christer Johansson, gruppledare (V)

Bilaga med 100 punkter som planeras eller genomförts under mandatperioden