För Moderaterna är det centralt att tillsammans med de lokala företagen och andra relevanta aktörer skapa förutsättningar för ett växande näringsliv och därmed nya jobb i kommunen. Företagande är den viktigaste motorn för jobbskapande. Genom Moderaternas Företagarråd skaffar vi oss kunskap om företagens behov för att kunna utvecklas.

Knivsta har en exceptionell ranking som företagsvänlig kommun och ett utmärkt geografiskt läge och många företag etablerar sig i kommunen. Vi vill fortsätta utveckla Knivsta som företagarkommun. Det medför fler arbetstillfällen vilket bidrar till ett levande centrum och att fler slipper pendla till sitt arbete. Knivsta ska erbjuda goda villkor för företagande. En låg kommunalskatt och god kommunal service är viktiga inslag i detta sammanhang. Knivsta ska även fortsättningsvis ha länets lägsta kommunalskatt.

  • Vi vill fortsätta att konkurrensutsätta kommunala verksamheter.
  • Kommunen ska dra nytta av sitt strategiska läge, som gynnar företagare med behov av närhet till stora trafikleder och Arlanda flygplats.
  • Markreserveringar för företagsetableringar är gjorda i översiktsplanen.
  • Kunskaper i entreprenörskap och företagande ska stimuleras i grund- och gymnasieskolan