En stor utmaning för Knivsta och andra kommuner är att lyckas integrera människor som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Tillgång till bostäder, integration på arbetsmarknaden med mera behövs för att integrationen ska bli lyckad. Under den kommande mandatperioden kommer det att vara en stor utmaning som involverar alla delar av samhället.

Knivsta ska vara en bra kommun att leva i för alla som vill söka sig hit. Vi anser att kommunen ska ha en öppen attityd till nya invånare som vill bo och etablera sig i vår kommun. Det ställer krav både på oss som redan bor i kommunen och på dem som vill ingå i vår gemenskap.

En väl fungerande integration skapas inte genom välmenande slagord utan på samma sätt som annan välfärd. Skolan, socialtjänsten och kultur- och fritidsverksamheter ska bedrivas på ett sätt som bidrar till inkludering och välkomnande och som skapar bästa tänkbara möjligheter för den som bosätter sig i Knivsta kommun att bli en del av vår samhällsgemenskap.

Skolan har en avgörande roll för att fostra barn och ungdomar till goda samhällsmedborgare, där värdegrundsarbete är vägledande. Vi anser att Knivstas skolor ska hålla högsta möjliga kvalitet och vara öppna för alla elever. En läsa-skriva-räkna-garanti på lågstadiet och liknande kvalitetsgarantier i högre stadier ger alla elever en god grund inför fortsatta studier och arbete.

Knivsta behöver en mer differentierad arbetsmarknad med många olika arbetsuppgifter som ger möjlighet för alla att hitta en egen försörjning. Goda möjligheter att pendla till och från Knivsta ökar möjligheten att utveckla arbetsmarknaden.

En viktig del som skapar en bra integration är att lära svenska och det görs bäst i interaktionen med andra människor, ett jobb, en praktikplats eller till exempel ett aktivt deltagande i vårt rika föreningsliv är bra vägar in i samhället.