Efter skolan är det viktigt att kommunen ger möjlighet till en meningsfull fritid oavsett om man spelar, sjunger, dansar, rider eller deltar i någon av de många lagsporter som finns representerade i Knivsta.

Vi tror att satsningen på CIK i centrala Knivsta och allaktivitetshuset i Alsike Nord blir centrala både när det gäller kultur och idrott.

Moderaterna värnar också människors trygghet genom att ta ansvar för att de offentliga åtagandena fungerar och genom att låta det civila samhället ta plats och vara starkt. Det arbete som dagligen utförs runtom i Sverige i idrottsföreningar, församlingar och andra delar av föreningsliv och ideell sektor visar civilsamhällets bredd och betydelse.

Något som också är viktigt är att genom Knivstas unika läge så har vi möjligheten att åka söderut för att gå på Dramaten eller Friends Arena, eller norrut för att besöka Uppsala Stadsteater eller gå på en av Sirius hemmamatcher.

Moderaterna vill värna det kulturlandskap som finns på många platser i vår kommun.

Knivsta har ett rikt kultur- och föreningsliv. Till stor del har det skapats av engagerade Knivstabor utan inblandning av kommunen, vilket vi tycker är bra. Det är enskilda invånares idealitet och kunnande som har varit avgörande för utvecklingen, inte kommunen. Stöd från kommunen ska i första hand riktas till barn och ungdomars fritidssysselsättningar.

 

  • Under mandatperioden färdigställs CIK (Centrum för Idrott och Kultur) och ett aktivitetshus i Alsike. Nya fotbollsplaner anläggs i Kölängen där även andra fritidsaktiviteter möjliggörs.
  • Biblioteket utgör en viktig del av ett rikt kulturliv och är en naturlig samlingspunkt för Knivstaborna. Under mandatperioden öppnas en filial i Alsikes utvecklingsområde
  • Alla innevånare, ung som gammal, skall känna att det finns något för dem.
  • Vi värnar och utvecklar den kulturskola som vi har etablerat i Knivsta sedan några år tillbaka. I takt med att Knivsta utvecklas mer stadsmässigt ökar även kraven på att säkerställa nära tillgänglighet till små och stora grönområden, såsom Gredelby Hagar