Trafiken i Knivsta tätort skall kunna löpa smidigt. Under den kommande mandatperioden behöver kommunen därför lägga stort fokus på trafikplanering i en växande kommun.

Vi behöver också fler gång- och cykelvägar för att oskyddade trafikanter skall kunna färdas säkert i kommunen.

För att trafiken ska löpa smidigt kommer det att behövas fler övergångar över järnvägen, ett ökat samarbete med polisen.

I en pendlarkommun är också möjligheten att kunna parkera nära stationen av central betydelse, vi anser därför att ett eller flera parkeringshus kommer att behövas, för att förbättra yteffektivitet och parkeringsmöjligheter.