Vi har tillsammans med Regionen tecknat avtal med staten och Knivsta kommun kommer att få fyra spår, stationsläge i Alsike och en möjlig ny påfart till E4. Det ger oss stabila förutsättningar att fortsätta växa.

Under mandatperioden är det av största vikt att genomförandet av fler spår för järnvägen kommer igång. Framtida påfarter till E4:an i nordlig och senare i sydlig riktning är viktigt för att kommunen ska kunna fortsätta att utvecklas och bli mer stadsliknande. För att uppnå det behöver även en breddning av motorvägen med fler körfält ske.

Vi är öppna för försäljning av kommunens bostadsbestånd till andra fastighetsföretag, eller till medborgarna själva i form av bostadsrätter. Genom att kommunen överlämnar förvaltningen av bostäder till andra bättre lämpande aktörer frigör vi kapital som kan användas till att bidra till att utveckla andra delar av välfärdens kärna.

Utvecklingen av Knivsta ska ske på ett hållbart sätt ur ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

  • Knivsta tätort skall göras vackrare och utvecklas till en modern småstad med nära tillgång till grönområden och möjlighet till en aktiv fritid.
  • Knivsta tätort är kommunens kommersiella centrum men även Alsike behöver ökad tillgänglighet till affärer, service och kultur.
  • Moderaterna vill också verka för att hela kommunen ska utvecklas så att bostäder och tjänster blir tillgängliga i både centralorten och övriga områden.
  • Knivsta Moderater har startat ett Stadsbyggnadsråd för att ta in och lyssna på olika idéer om hur Knivsta ska kunna bli en plats där ”Framtiden bor”.