Johannes Thernström

Jag är 22 år gammal och bor i Knivsta centrum med min sambo. Jag är uppväxt på en bondgård utanför Ronneby i Blekinge och har bott i Knivsta i två år. Till vardags arbetar jag som politisk sekreterare för Moderaterna i Haninge och sitter i miljö- och byggnadsnämnden i Knivsta och Moderata ungdomsförbundets förbundsstyrelse.

Knivsta är en fantastisk kommun på flera sätt. Trots liten till storlek med närhet till djur och natur finns också ett bra utbud av butiker och restauranger med goda pendlingsmöjligheter. Det är en av landets tryggaste kommuner, ett gott företagsklimat, med lägst skatt och bäst skolresultat i Uppsala län.

Politiken ska fokusera på sina kärnuppgifter. För att desto mer makt och skattebörda kommunen tar sig an minskar enskilda människors och företags självbestämmande. Moderaterna är det parti som alltid stått på den enskilde människans rätt till frihet och ansvar. Mot politisk klåfingrighet och förmynderi. Därför ska politiken fokusera på sådant som bara politiken kan lösa. Se till att tågen går i tid, trygga offentliga miljöer, satsa på högre lärartäthet och mer studiero i klassrummen.

I samhällsutvecklingen behöver vi ha två tankar i huvudet samtidigt. Hänsyn till de som redan bor i Knivsta med trygga och snygga miljöer och tillräckliga parkeringsmöjligheter. Men även ha en utveckling som skapar förutsättningar för service och företag att etablera sig och stanna i kommunen.

Vi vill ha ett bra utbud med restauranger och butiker samt pendlingsmöjligheter. Jag är övertygad om att en trivsam trädgårdsstad går att kombinera med bra service, bara om vi jobbar hållbart och långsiktigt med utvecklingen i kommunen. Knivsta är idag skonad från den kriminaliteten som bitit sig fast i stora delar av landet. Men vi får inte vara naiva och vi måste arbeta förebyggande för att se till att närliggande kommuners problem med kriminalitet inte sprider sig hit. Vi behöver fler trygghetskameror, ökad belysning för tryggare gångstråk, nolltolerans mot klotter och nedskräpning. Tidiga konsekvenser redan i skolan för unga som riskerar att dras in i organiserad brottslighet.

Rösta på mig om du vill ha ett Knivsta med låg skatt, inget förmynderi, landets bästa skolor, en hållbar samhällsutveckling och om vi ska hålla kriminaliteten borta. En kommun som låter dig leva ditt liv och nå din fulla potential.