På årsmötet den 9 mars 2018 antog Knivstamoderaterna sitt handlingsprogram. I flikarna under rubriken ”Vår politik för Knivsta” kan du läsa mer om vad vi vill göra i Knivsta.

 

Handlingsprogram Knivsta Moderater 2018-2022 – PDF

 

Följande tar vi upp i handlingsprogrammet

 • Värderingar och ideologi
 • Ordning och reda i ekonomin
 • Utvecklingen av Knivsta
 • Säkerhet och trygghet
 • Integration
 • Företagande och näringsliv
 • Trafik
 • Förskola och skola
 • Sociala frågor
 • Kultur och fritid
 • Landsbygd