Äldre

Knivstas äldre är en värdefull tillgång för kommunen och har en naturlig del i att påverka samhället och vara en del av det. Vi vill verka för detta genom genom fem konkreta utvecklingsområden. 

Valfrihet. Varje individ ska kunna välja den omsorgsförvaltning som den har behov av – till exempel sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg samt andra eventuella behov av stöd.

Trygghet och säkerhet. Som samhällsmedborgare ska äldre kunna röra sig i kommunen på ett sätt som är tryggt, både vad gäller fysisk trygghet samt möjlighet för funktionshindrade att ta sig fram och orientera sig på ett tryggt sätt. 

Tillgänglighet. Boenden för äldre ska vara ett självklart inslag i vår samhällsplanering. Knivsta kommun behöver säkerställa en långsiktig planering vad gäller trygga och gemytliga boenden för våra äldre. Detta ska även inkludera fysisk tillgänglighet som till exempel tydligt markerade övergångsställen. Knivsta ska vara en föregångskommun vad gäller tillgänglighet för äldre. I detta ingår även att möjliggöra tillgång till naturområden och skogsmarker då det är en viktig hälsofrämjande insats. 

Kommunens +65-grupp är oerhört viktig vad gäller att agera som en erfarenhetskompetent grupp i vår framtida utveckling. Detta vill vi bejaka genom att skapa ett särskilt äldreråd.