Företrädare

Thor Övrelid

Anna Holmqvist Boulonois

Bengt-Ivar Fransson

Susanne Jakobsson

Ylva Svenberg

Sten Arnekrans

Ann-Charlotte Fransson

Leif Svensson

Tord Eriksson

Göran Nilsson

Eva Okfors

Luke Löwenäng

Marcus Sydh Göransson

Övriga:

Emilie Orring – regionstyrelsens ordförande

Erik Weiman – ordförande för länsförbundet