Företrädare

Thor Övrelid

Anna Holmqvist Boulonois

Bengt-Ivar Fransson

Susanne Jakobsson

Johannes Thernström

Ylva Svenberg

Sten Arnekrans

Ann-Charlotte Fransson

Fredrik Ek

Leif Svensson

Tord Eriksson

Niclas Uggla

Göran Nilsson

Olivia Bergström

Övriga:

Emilie Orring – regionstyrelsens ordförande

Erik Weiman – ordförande för länsförbundet