Göran Nilsson

Bakgrund

Jag har varit företagare i lastbilsbranschen i mer än 30 år. När kommunen bildades 2003 tillträdde jag som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, ett uppdrag jag hade i ca 12 år. 2015 – 2018 var jag ordförande i socialnämnden. Under 2022 kom jag tillbaka som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd.

Politikintressen

Min bakgrund som kommunstyrelseordförande gör att jag är intresserad alla politikområden. Jag anser att näringslivsfrågorna intar en särställning. Företagens inbetalningar av skatter och avgifter är av avgörande betydelse för landets välfärdssektor, vård, skola och omsorg. Därför är ett bra näringslivsklimat en grundförutsättning för alla andra politikområden.

Privat

Stortrivs i bostadsrättslägenhet på sågenområdet tillsammans med min fru Ann-Marie Morhed. Jag har två barn och sex barnbarn. På fritiden åker jag och Anne-Marie gärna sportbil (Morgan) eller motorcykel (BMW). Resorna innebär ofta opera- eller konsertbesök.