Trafik

Knivsta är en pendlarkommun och kommer så förbli under överskådlig tid vilket innebär att vi måste utveckla Knivsta tätort och Alsike så att det dels är enkelt att pendla för dem som bor centralt men också garantera att det under lång tid är möjligt att parkera sin bil för vidare transport med tåg för de som bor utanför centralorten. Detta är mycket angeläget då en stor del av Knivstas befolkning är bilburen och behöver bilen för att få livspusslet att fungera. Det betyder bland annat att vi inte bygger bort de parkeringsplatser som finns idag. Däremot är vi öppna för att utveckla möjligheten till parkering genom att till exempel bygga parkeringshus (eller så kallade mobilitetshubbar) där fler funktioner än bara parkering finns. 

Det är också viktigt att kommunen för en aktiv dialog med Regionen och tågoperatörer för att tillgodose det behov som finns av kollektiva transporter. Det är så klart positivt att man inte behöver åka längre än nödvändigt med sin bil men då krävs det att utbudet av tåg och buss är tillräckligt bra för att tillgodose denna möjlighet. 

Tågtrafiken är avgörande för Knivstas attraktivitet. Att vi på tio minuter når både Uppsala och Arlanda och att vi på under halvtimmen når Stockholm är avgörande för att man väljer att bosätta sig i Knivsta. Det handlar om våra arbeten och inkomster. 

Vi vill därför omedelbart utreda och utveckla möjligheten till centrala parkeringar i Knivsta och Alsike på ett sätt som löser parkeringsbehovet på ett kostnadsneutralt sätt och som kan gynna det lokala näringslivet. 

  • Säkerställa parkeringsbehovet. 
  • Omgående inleda ett arbete för ny överfart över järnvägen.
  • Bygga en ny påfart till E4:an norr om Alsike.
  • Utreda möjligheterna till en påfart till E4:an söder om Knivsta.
  • Verka för förbättrade pendlingsmöjligheter.