Thor

Thor Övrelid

Oppositionsråd och gruppledare för Knivstamoderaterna. 

Knivsta är en av Sverige bästa kommuner att bo i med goda pendlingsmöjligheter, låg brottslighet, nära till naturen och goda fritidsmöjligheter. När tågen inte går i tid eller människor inte får plats minskar attraktiviteten att bo i Knivsta. Vi är en av Sveriges snabbast växande kommuner och därför är det viktigt att pendlingsmöjligheterna förbättras. Men med utveckling kommer också ett stort ansvar och här behöver vi göra mer. Arkitekturen ska förbättras väsentligt i Knivsta och samhällsutvecklingen måste slå in på en annan väg med mer villor, radhus och bostadsrätter.

Varför har jag engagerat mig politiskt i Knivsta?

Anledningen till att jag gör det är för att Knivsta är mitt hem – här bor jag med min familj och här vill jag fortsätta bo. Det betyder också att jag vill ha ett Knivsta som fungerar för en familj och människor i livets alla skeenden, även när vi blir äldre. Ett samhälle och en skola som jag vill att min son ska växa upp i och som jag vill bli gammal i. Jag vill bidra till att han och hans vänner och jämnåriga får en bra och trygg start i livet. Att bidra kan man så klart göra på olika sätt. Man kan engagera sig ideellt i olika organisationer och föreningar, idrottsrörelser, bostadsrättsföreningar och mycket annat. Jag har valt politiken trots en lång bakgrund inom en rad olika idrottsföreningar.

Jag kom till Knivsta 2010 och började pendla till Stockholm. Under dessa 12 år har enormt mycket hänt i Knivsta. Både bra och dåliga saker. Det viktigaste man kan ta med sig från detta decennium är hur markant förutsättningarna har förändrats. Från lervällingen jag parkerade i framför det som nu är ett kommunhus till något som börjar likna ett centrum i en mindre kommun. Från avsaknad av en hockeyrink till ett helt Centrum för Idrott och Kultur. Något som glädjer en gävleson med hjärtat i Brynäs men där sonen nu är inskriven i de lokala lagen.

Var tycker jag att vi står idag och hur bör vi agera i framtiden?

Knivsta är till största del en landsbygdskommun och ska så förbli. Åkrar, matproduktion och djurhållning är självklara inslag i landskapsbilden och viktiga inte bara ur ett lokalt perspektiv men ett nationellt och ett totalförsvarsperspektiv. Man ser också att det är i den stadsnära landsbygden vi på sikt kommer utvecklas. Undersökning på undersökning visar att vi vill bo i villor, radhus och bostadsrätter med tillgång till grönyta och då ska vi agera för att möjliggöra just det.

Jag anser det dock tämligen självklart att man bygger tätare i direkt närhet till en tågstation som ligger mitt emellan två av Sveriges största städer. Men det ska göras snyggt och på ett sätt som tillför värden för oss som redan bor i Knivsta idag. Det får vara slut på plast och betong!

Fyrspårsavtalet?

Fyrspårsavtalet är i grunden bra men omfattningen är för stor och man måste komma ihåg bakgrunden till att det överhuvudtaget finns – vissa tåg skulle sluta stanna i Knivsta. För första gången i kommunens historia har vi förutsättningarna för en långsiktig planering och vi kommer bort ifrån de tidigare så kritiserade frimärkesplanerna. Vi kan planera för en större helhet. Vissa som tidigare kritiserade frimärkesplanerna kritiserar nu även den större enheten. Dessa röster kommer vi alltid att höra. Och visst, alla delar i avtalet är inte bra och det finns så klart skäl att ompröva delar av de intentioner som anges i avtalets bilaga. Detta är inte heller ett problem enligt det som sades av de som ingick i förhandlingsdelegation 2017, vad ni än må läsa i olika medier. Detta var en förutsättning till att ett beslut fattades i denna fråga. Tiden står trots allt aldrig still. Saker händer och förändras. Politikens uppgift är att lyssna och vara ödmjuk. Politiken kan aldrig bli större än det förtroende den ges av medborgarna i Knivsta. Samma medborgare som faktiskt äger kommunen.

Av ekonomiska skäl vill många exploatörer bygga små hyresrätter, reglerna är helt enkelt enklare för det. Det håller inte i längden för Knivsta. Vi måste mycket snart enas om att vi byggt vår sista lilla hyresrätt på mycket lång tid givet de över 1000 som är under byggnation. Knivsta har agerat väl snabbt i dessa frågor, nu är det dags för staten att också leverera.

Bilens plats i Knivsta

Vi måste också kunna köra och äga en bil i Knivsta. Det är inte bilen som är klimatets fiende utan utsläppen, det förstår varje person som vet hur ett vindkraftverk är uppbyggt. Bilen är en av våra största frihetsreformer någonsin och som skapar möjligheter att få ihop livspusslet. Bygg inte igen alla vägar, satsa istället på att bredda dem. Reservera mark för detta i all framtida planering. Vi måste gasa i arbetet med en bro i höjd med CIK. Möjligheten till olika resvägar i Knivsta är oerhört viktigt givet hur vårt samhälle ser ut. Jag vet att du behöver bilen, det gör jag också.

Vi kommer under överskådlig framtid förbli ett pendlarsamhälle, låt oss inte verka som något annat. Parkeringsnormen måste omedelbart ses över. Parkering ska finnas även om det kanske inte blir direkt utanför dörren, det är också helt normalt när man bor i centrum av ett samhälle.

Med detta sagt menar jag att vi måste sakta ner tempot vad gäller utvecklingen så att tiden kan hinna ifatt oss. Vi behöver kort och gott växa i vår kostym på ett ansvarsfullt sätt.

Skolan?

Knivsta har en mycket bra skola men den måste alltid utvecklas för att bli ännu bättre. Målet måste alltid vara en av Sverige bästa skolor av den enkla anledningen att vi har förutsättningarna för det! För det första måste vi komma överens om att det centrala i skolan är kunskap! Därför ska vi öka andelen legitimerade lärare samt verka för att lärare får använda en större del av sin arbetstid på huvuduppdraget, alltså undervisning, och att den administrativa bördan minskar. Skolan ska vara en trygg plats och därför måste varje skolenhet ha tydliga ordningsregler. När det gäller mobbning och diskriminering ska det omedelbart utredas och polisanmälas. Nolltolerans ska gälla!

Vilket är mitt uppdrag?

Som politiker är det mitt uppdrag att arbeta för mina väljares bästa och vara lyhörd för era åsikter. Politiken ska vara en hjälpande hand. För detta söker jag ert förtroende. Jag har givetvis inga illusioner om att kunna lösa alla problem och utmaningar och alla kommer inte heller alltid vara nöjda av den utveckling som sker. Men jag vill göra så gott jag kan för att Knivsta ska förbli ett välmående samhälle, där vardagen fungerar och där våra barn får en trygg uppväxt och där du och jag kan bli gamla tillsammans. Där vi är vänliga mot varandra och är stolta över att kalla oss Knivstabor.

Det må låta klyschigt men Knivsta ska vara Tryggt & Snyggt!

Vem är Thor?

Bor: Vassunda

Yrke: Utrikes- och säkerhetspolitiskt sakkunnig för Moderaterna i Riksdagen. Dessförinnan sakkunnig inom så väl försvars- som EU-frågor samt säkerhetspolitiskt ansvarig på Moderaternas Natokansli samt tio år på ambassad.

Tycker om: Golf (som det tyvärr inte längre blir så mycket av), trädgårdsarbete, snickra, laga saker och samla på udda grejer.

Familj: Stor familj med fru, barn, hästar, höns, hundar och katt