Anna Holmqvist Boulonois

Anna bor i Alsike och arbetar med strategiska upphandlingar inom IT, med fokus på hållbarhet och kostnadseffektivitet genom innovativa lösningar. Anna verkar även rådgivande inom sitt expertområde inför upphandlingar främst mot stat och kommun som upphandlar genom LOU likväl som den privata sektorn. Anna brinner för ledarskap och att få strategiska beslut att fungera operationellt.

För Knivsta vill Anna se att Knivsta verkar för kameraövervakning och trygghet och att man bygger enligt visionen om Trädgårdsstaden, att Knivstaborna ska känna stolthet och gemenskap i sin bygd. Kommunen skall fokusera på och driva sina kärnverksamheter kostnadseffektivt och hållbart.

Som person är Anna jordnära och prestigelös med en äkta vilja att verka för ett bättre samhälle och gemenskap som bygger på valfrihet och möjlighet att utvecklas utefter egna förutsättningar och drivkrafter. Där man tillvaratar människors ambitioner att lära och förbättra sina färdigheter genom ödmjukhet och lyhördhet. På fritiden hittar ni Anna på Hälsohuset i Knivsta, antingen i gymmet eller som gruppträningsinstruktör då träning är en stor passion som balanserar intresset för mat och dryck i gemenskap med familj och vänner.

Frågor som Anna prioriterar:

• Bygg för ett stoltare Knivsta!

• Säkerställ kameraövervakad trygghet i Knivsta!

• Säkerställ ekonomiskt ansvarstagande i Knivsta!

• Prioritera barnens lärande, kunskap och fritid!

• Arbeta för gemenskap och en vimentaliet i Knivsta!

• Familjernas logistik måste fungera! Trafik oavsett färdmedel!

• Pendling måste fungera oavsett färdmedel!

• Hållbarhet skall genomsyra alla inköp!

• Politiker skall vara lyhörda!

• Förtroendevalda skall vara kapabla beslutsfattare!

Nuvarande uppdag:

Ledamot Kommunfullmäktig

2:e vice ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden