Leif Svensson

Pensionerad flygkapten

När jag och min fru flyttade till Knivsta 2008 hade Knivsta 12 000 invånare. Idag är vi närmare 20 000. Det är en utveckling som innebär påfrestningar för kommunen samt ställer krav på den politiska ledningen. Det jag har upplevt är att kommunstyrelse och fullmäktige inte har pekat ut riktningen för förvaltning och entreprenörer i byggbranschen. Vi måste orka ta det initiativet så utvecklingen harmoniserar med det som väljarna anser.

Knivsta är en förhållandevis ung kommun och ligger mycket bra till när man ser till resultat i skolorna. Vi ska fortsätta att värna om våra skolor samt även satsa på förskolorna där det faktiskt bedrivs viktig pedagogisk verksamhet. Vi vill att tiden på förskolan barn för barn som har fått ett småsyskon ska ökas från 15 till 25 timmar per vecka. Det innebär att barnet får daglig undervisning 5 dagar i veckan, t. ex. från kl. 9 – kl. 14. Då blir det också lättare för personalen att planera.

Vi får inte glömma den årsrika gruppen. Jag sitter med i Moderaternas ”+65-Grupp” i Knivsta. Vi värnar om god service, goda kommunikationer, hälso- och sjukvård, fritidssysselsättning samt tillgång till särskilda boenden då detta pga. sjukdom och åkommor kan bli nödvändigt.

Vem är jag då?

Jag är pensionerad flygkapten som fick flygande start på karriären i flygvapnet. Gift med Jannike som är jurist och vi bor lantligt i södra Ekhamn vid Mälaren. Vi är intresserade av trädgårdsskötsel, fjällvandring, skidåkning. Jag är med i Vassunda Golfklubb och spelar så ofta jag hinner. Fågelskådning och fotografering ligger mig varmt om hjärtat.

Slutligen har jag ett stort intresse för böcker samt att skriva egna små berättelser.