Bengt-Ivar Fransson

Jag är 52 år och blev engagerad i politiken 2008, för att göra skolan och förskolan bättre.

Efter att under fyra varit utbildningsnämndens ordförande sitter jag i dag som 2:e vice ordförande. Knivsta har under många år haft Uppsala läns bästa skola och jag vill fortsätta utveckla skolan och förskolan.

Förskolan är idag en viktig plats för lärande redan från mycket tidiga åldrar. Framåt behövs en fortsatt satsning på den utbildade personalen, sedan tror jag att det är bra för syskon till föräldralediga och arbetssökande att få vara mer i förskolan och delta i undervisningen.

Därför vill Moderaterna att alla barn ska få vara i förskolan 25 timmar.

Mitt mål med mitt engagemang i skolan är att varje elev ska få med sig så mycket kunskaper som möjligt. För att lyckas med det behöver lärarna få vara lärare och eleverna trivas.

Precis som i förskolan behöver satsningarna göras på den utbildade personalen.