Ylva Svenberg

Det är 33 år sedan jag flyttade till Knivsta – då en ort på cirka 7–8000 invånare och en del av Uppsala kommun – från Uppsala. Främsta skälet var att underlätta pendlingen till jobbet i Stockholm. Räntan på huslånet var 14,75 %. Det fanns villor som var mycket svårsålda. Bensinmacken låg i hörnet Forsbyvägen/Apoteksvägen, där en Sushirestaurang nu finns. Det var ingen som skrev något om Knivsta på den tiden. Det var en ort man fick en glimt av från tåget eller via en avtagsväg från E4-an.

Nu flyttar personer hit för att det skrivs mycket positivt om orten. Det är en säker och bra kommun att bo och leva i. Naturen finns runt hörnet och sjöarna Valloxen med flera badplatser och Säbysjön ligger centralt. Under denna tid har det varit såväl hög- som lågkonjunkturer. Det har varit en stark tillväxt de senaste 20 åren och det har varit många utmaningar. Visionen om ett Alsike med spårvagnstrafik existerade. Nu är i alla fall den centrala delen av orten Knivsta så gott som färdigbyggd vad beträffas bostäder, parker, näringsställen och butiker. Knivsta behöver inga fler bostäder i centrum.

Miljön måste vara fortsatt hållbar och företagandet lönsamt. Förhoppningsvis är antalet invånare idag – drygt 20000 – tillräckligt många för att alla restauranger och affärer och övriga näringsidkare ska klara sin verksamhet med vinstmarginal.

Knivsta kommun måste fortsätta att utvecklas socialt och hållbart och undvika att segregering etableras. Skatten har hittills varit jämförelsevis låg och stabil och så måste den förbli. Knivstas alla grönområden och vandringsleder, friluftsområden mm måste bevaras så att alla invånare kan nyttja dessa. Många människor vill flytta hit och då måste vi bygga de bostäder som efterfrågas. Även skola och omsorg samt infrastruktur måste politiskt hänga med i utvecklingen. Allt måste ”gå i takt”.

Det är politiken som måste lyssna på vad invånarna behöver och vill ha för utbud. Byggs fel sorts bostäder kommer inflyttningen att påverkas negativt, skatteintäkter att minska och företagen riskerar att tappa kunder. Det är inte politiken som ska styra utvecklingen utan politikens uppgift är att lyssna på invånarnas önskemål och agera utifrån dessa. Ett är ändå säkert Knivsta måste fortsatt vara en trivsam och säker ort annars riskerar Knivsta bli en sovstad. Förändrings- och innovationsarbetet måste fortsätta som hittills och rätt politik kan underlätta en sådan utveckling genom långsiktighet. Samt med fortsatt kompetent personal anställda i kommunen som utförare.

Skatten ska inte höjas, friheten är viktig för alla medborgare, skolan är till för alla barn. På fritiden finns gott om aktiviteter för alla. Vi som bor i Knivsta ska fortsätta att trivas. Och sist men inte minst. Ekonomin ska vara hållbar idag och framåt.

Nuvarande uppdrag:

  • Ersättare i Kommunfullmäktige
  • Ledamot i Kommunalförbundet Norrvatten
  • Sekreterare i Föreningen Moderaterna i Knivsta.