Ylva Svenberg

Jag bor i Noor, mellan Valloxen och Säbysjön, precis före bäcken mellan dessa 2 sjöar. Jag har en stor familj, katter och höns. Valloxen som är nåbar för alla Knivstabor, som man kan bada i året om, åka skidor och skridskor på under vintertid. Jag är uppvuxen i ett järnbrukssamhälle i Värmland, Hagfors. Efter studentexamen i Avesta började jag vid Uppsala Universitet. Efter en examen i samhällsvetenskapliga ämnen blev jag tillfrågad att medverka i IT-utvecklingen av studenternas studielån. Därefter blev det IT-projekt under hela arbetslivet. De sista 20 åren i chefsroller och mestadels privata näringslivet. Jag har haft förmånen att vara ledamot i en teknisk högskola, Blekinge Tekniska Högskola. Den akademiska världen skiljer sig mycket från företagsvärlden. I akademin är det långa diskussioner i varje fråga före beslut.

De som bor i centrala Knivsta kan nå naturen och vandra runt fritt. Det är mycket vackra områden runt om i Knivsta. Denna natur vill jag bevara.

Jag har pendlat med bil och tåg växelvis till Stockholm under många år. Både bilen och tåget vill jag värna. Bra tågtider behövs för alla pendlare. Det bara ska fungera bra att bo i Knivsta och samtidigt jobba utanför orten. I Knivsta finns det mesta jag behöver i vardagen. Jag handlar så gott som allt här på orten. Jag köper närodlat och kött hos en bonde ett par mil utåt Långhundra.

Nu har jag erfarenhet, kompetens och vilja för engagemang inom politiken i Knivsta. Jag vill se Knivsta fortsätta att utvecklas. Tittar jag tillbaka de drygt 30 åren jag bott här så har det gått fort. De kommande 30 åren vill jag vara med en bit på vägen. Som en aktiv person inom moderaterna i Knivsta. Driva och förklara moderat politik och lyssna på invånarna.

För 30 år sedan fanns många osålda villor, centrumet var några affärslokaler och mycket lera. Och cementklumpar, kallades för lilla Sarajevo. Därefter och fram till nu har det byggts såväl villor som lägenheter, framför allt har Alsike växt och fått flera bra skolor. Nya områden i centrala Knivsta har gjort att vi äntligen har fått ett bebyggt centrum, villor och radhus.

Framåt måste vi rannsaka och planera för en bättre infrastruktur, som tyvärr inte har hängt med i utvecklingen. Det gäller vägar inom Knivsta samhälle och in- och utfarter till och från samhället. Det behövs även ytterligare minst en utfart/infart till E4an. I denna utveckling måste vi ta hänsyn till och involvera alla invånare såväl unga, som familjer, medelålders samt de äldre. Även behovet av mer el och fungerande VA är viktigt att tillgodose.

Jag är för 4-spårsavtalet, naturligtvis med vissa förutsättningar som att turtätheten måste förbättras från Knivsta station. Vad gäller antalet bostäder som följer med avtalet så anser jag att förutsättningarna har ändrats och antalet möjliga bostäder måste anpassas till nuvarande konjunktur, behov och inflyttning. Viktiga frågor för mig är:

  • All infrastruktur måste planeras, samordnas och fungera långsiktigt, såsom vägar, cykel- och gångbanor, planfri järnvägsövergång. Parkeringsplatser för bilen.
  • Knivsta ska fortsatt vara ett trivsamt och tryggt samhälle för alla.
  • Vård, omsorg och skola är grundfrågor i politiken. Jag värnar valfriheten och människans förmåga att ta eget ansvar inom dessa områden.