Susanne Jakobsson

Egenföretagare med egen redovisningsbyrå sen 1989. Bor och arbetar på landsbygden i Nor. Mina fritidsintressen är djur och natur. Politiskt engagerar jag mig för landsbygd, näringsliv och trygghet i form av lag och ordning.

Jag tycker att Knivsta ska fortsätta att utvecklas som en trivsam och trygg kommun att leva och bo i. Vi måste också verka för att fler företag etablerar sig i kommunen. Knivsta kan inte bara vara en pendlarkommun där man bara bor, utan även en plats där man har möjlighet att både arbeta och bo.

  • Knivsta ska ha mer blandad bebyggelse av småstadskaraktär.
  • Knivsta kommun ska ha korta beslutsvägar till politiker och tjänstemän.
  • Knivsta ska ha ett levande centrum där det ska finnas träffpunkter såsom parker, cafeér m.m.
  • Knivsta kommun måste värna om landsbygden. Kommunen är stor till ytan och består av många jordbruk.
  • Jordbruken behövs för att vi ska kunna bli mer självförsörjande när det gäller mat. Men bönderna måste också få bestämma mer över sin egen mark. All mark är inte odlingsbar och markägare borde få större möjligheter att stycka och sälja av mark, t.ex  för mindre småhus bebyggelse. Många vill bo på landet. Nu finns det många bra vatten och avloppslösningar som gör det möjligt att etablera byar ute på landsbygden.       

Nuvarande kommunala uppdrag

Ordförande Valnämnden

Ordförande Alsike Fastighets AB

Ledamot Kommunfastigheter AB