Knivsta är en av Sveriges säkraste och tryggaste kommuner. Trots det ser vi att det är viktigt att fortsätta arbetet med att alla ska känna trygghet i kommunen.

  • Genom ökad polisnärvaro genom samverkan mellan civilsamhälle, trygghetsråd, polis och våra medborgare vill vi bygga vidare på den polisnärvaro som finns i Knivsta sedan några år tillbaka.
  • Socialtjänsten ska aktivt samverka med polismyndigheten för att uppmärksamma och åtgärda de hot mot tryggheten som trots allt finns.
  • En översyn över områden där belysning kan öka tryggheten ska ske.
  • Trygghetskapande åtgärder i form av kameraövervakning och arbete med otrygga miljöer behövs för att öka tryggheten och tilliten i samhället.
  • Nattvandring och grannsamverkan är viktiga trygghetsskapande insatser i civilsamhället.
  • Knivsta ska vara en tillgänglighetsanpassad kommun. En kommun för alla!