Moderaterna i Knivsta

Knivsta är en fantastisk kommun att bo, verka och arbeta i. Vi har vacker natur och god tillgång till den genom en rik landsbygd, centrala naturreservat och fina utflyktsmål. Detta är grundläggande för en god livsmiljö och något vi vill utveckla i det fortsatta samhällsbyggandet. 

Vår kommun ligger i en mycket expansiv region där goda möjligheter finns till jobb och företagande. Vårt läge mellan Stockholm och Uppsala samt småstadskänslan är ett avgörande skäl till att så många väljer Knivsta. Vi har mycket goda vägförbindelser och pendlingsmöjligheter som vi vill fortsätta utveckla för att fler ska kunna få livspusslet att fungera på bästa sätt. Många vill bo i Knivsta. Samtidigt som vi självklart välkomnar detta måste vi växa på ett ansvarsfullt, tryggt och snyggt sätt. Vi utvecklar Knivsta för Knivstaborna. 

Hög kvalitet i skolor & förskolor och låt samhällsutvecklingen definieras av tydliga krav, god arkitektur och grönområden. Under förra mandatperioden stärktes resultaten i skolan som håller en hög kvalité i ett nationellt perspektiv. Nya förskolor och idrottsanläggningar har färdigställts. Förskolan ska vara en trygg plats med ett kunskapsfokus, vi tror att förskolebarn som just fått ett syskon bör få tillgång till förskolan i 25 timmar, istället för som idag 15 timmar, per vecka. Vi vill nu gå vidare och utveckla skolans verksamhet med en ökad andel legitimerade förskollärare och lärare. Vi vill öka fokus på undervisning och inte administration. Och kanske det viktigaste av allt – skolan måste vara en trygg plats för alla. Våra unga behöver trygghet och studiero  samt ges förutsättningar att genomföra sin skolgång på bästa tänkbara sätt. Detta gäller inte bara ordning och reda i klassrummet utan även att elever med särskilda behov ska få rätt stöd tidigt. Knivsta saknar idag ett större gymnasium för teoretiska utbildningar. Vi vill göra det möjligt för ett sådant gymnasium att etablera sig i Knivsta.

Tryggt och snyggt – hur vi bygger Knivsta – det är kanske den viktigaste frågan då den får bäring på allt annat i kommunen. Vi måste utveckla kommunen på ett sådant sätt att infrastrukturen håller takt med tillväxten. Knivsta ska utvecklas på invånarnas villkor med god arkitektur, mänsklig skala och där tryggheten genomsyrar hela processen.

Man är och ska vara stolt över att bo i Knivsta. Det är ett samhälle som erbjuder det många söker för att kombinera arbete och fritid. Vi vill göra det ännu bättre.

Under flikarna här ovan hittar du vårt Handlingsprogram för 2022-2026 samt kan läsa lite mer om våra företrädare. Har du frågor eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller mejl. Du kan även besöka vår Facebooksida eller hemsida och lämna idéer och synpunkter. Och gå så klart med i föreningen så att du kan vara med på våra möten, föreläsningar och seminarier!

Vi ses!