Vad är god samhällsplanering i Knivsta?

Knivstas läge med nära tillgång till två storstäder och en internationell flygplats, täta tågförbindelser och motorväg är grunden till den stora efterfrågan på bostäder. Knivsta har också tillgång till vacker natur och produktionsmark. Närheten till världen och till storstäder genom tillgången till goda kommunikationer och attraktiva rekreationsmöjligheter kombinerat med goda möjligheter att bedriva
näringsverksamhet är våra viktigaste konkurrensfördelar.

Ett tecken på Knivstas attraktivitet är de snabbt ökade fastighetsvärdena som har ökat mest i länet under en lång följd av år.

Utmaningen är att ta tillvara och utveckla Knivstas attraktivitet på ett sätt som gör att vi som redan bor och som kommer att bo i kommunen gynnas av det.

Knivsta tätort har utvecklats från ett litet stationssamhälle med industriproduktion till ett tjänstemannasamhälle som lockar barnfamiljer, ofta med karriärer i Uppsala, Stockholm eller kopplat till Arlanda.

Knivsta såg helt annorlunda ut för 50 år sedan och kommer antagligen att se helt annorlunda ut om ytterligare 50 år men annorlunda kan betyda både sämre och bättre.

Genom god och långsiktig samhällsplanering har vi i Knivsta möjlighet att planera för ett samhälle som erbjuder ett gott liv till sina invånare. Det är inte alltid som förutsättningar vad gäller nationell infrastruktur är klara när kommunen gör sin egen planering. Genom fyrspårsavtalet vet vi mer om dessa förutsättningar än vad som tidigare var känt. Vi vet att infrastrukturen kommer att utvecklas och att ett stationsläge kommer att etableras i Alsike. Det är också troligt att ytterligare infrastruktur kommer att utvecklas men då handlar det mer om gissningar och mer eller mindre kvalificerade bedömningar.

Knivsta Moderater har ställt sig bakom fyrspårsavtalet och med det följer också en mer stadsmässig utveckling av västra Knivsta och Alsike i närheten av det framtida stationsläget. Vi ser en mängd fördelar med en sådan utveckling:

• Högförädlad mark ger kommunen större ekonomiska resurser som behövs för att klara att utveckla den kommunala servicen i takt med tillväxten

• Vi sparar mark för rekreations- och produktionsändamål

• Många får nära till mycket med närheten till stationslägen

Vi behöver också försäkra oss om att vi utvecklar ett vackert och trivsamt samhälle. Därför är det vår uppfattning att vi givet ovanstående förutsättningar behöver öka dialogen kring vad som är vackert. Genom starkare arkitektoniska krav i planläggningen i kombination med att också spara mark för parkändamål och möten mellan människor. Förläggning av fasta stationslägen ger oss goda möjligheter att planera stråk där människor kan mötas och samtala.

#Knivsta

Klas Bergström (M) Gruppledare
Thor Övrelid (M) Ordförande Samhällsutvecklingsnämnden

”Nu krävs praktisk handlingskraft”

Moderaterna går inte till val på skattesänkningar i Region Uppsala. Inte heller på nationell nivå har Moderaterna någon avsikt att minska anslagen till sjukvården.

Vi välkomnar en tuff valdebatt, men finner det obegripligt varför Macdisi öppnar valrörelsen med rena lögner. Låt oss istället diskutera det som har betydelse för väljarna – den sjukvård som Vivianne Macdisi har haft ansvar för under snart fyra år.

Stefan Olsson (M) regionråd Emilie Orring (M) regionråd

Läs hela artikeln:

”Nu krävs praktisk handlingskraft”